Algemene diergeneeskunde

De algemene diergeneeskunde omvat de algemene zorgen voor jullie huisdieren.

Dit bevat het onderzoek en behandelen van kleinere problemen zoals braken/diarree, jeuk, manken, oor- of oogontsteking enz. Hiervoor kan je steeds terecht bij ons na afspraak (telefonisch/online). Wij voorzien hiervoor per consult twintig minuten tijd.

We vinden het belangrijk dat dieren het aangenaam vinden om naar de praktijk te komen. Al is dit soms niet zo eenvoudig omdat een dierenartsbezoek vaak niet positief ervaren wordt. Ons doel is om elk dier met rust en kalmte vriendelijk te behandelen zodat we het negatieve toch met het aangename kunnen koppelen.

Hoe snel je terecht kan bij ons hangt af van hoe dringend het probleem is en hoe druk het is op dat moment. Indien je dier zich echt slecht voelt, kan je steeds nog dezelfde dag op afspraak komen.
We begrijpen dat het soms moeilijk is om te oordelen wanneer een situatie een spoedsituatie is. Daarom hebben we hiervoor een hulpdocumentopgesteld.

Kunnen wij je helpen?