Moet mijn konijn gevaccineerd worden?

Bij het konijn zijn er enkele belangrijke aandoeningen waartegen men kan vaccineren:

RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) / RHD-2

RHD of ook wel VHS (Viraal Hemorrhagisch Syndroom) genoemd, is een dodelijke virusziekte die erg besmettelijk is. De ziekte werd voor het eerst waargenomen in China maar komt de laatste jaren ook in Europa voor. Ze wordt overgebracht door rechtstreeks contact (via speeksel, urine en mest) of door besmet materiaal (bodembedekking, hokken, geplukt gras, schoenzolen,...). Ook vliegen kunnen het virus transporteren waardoor het in de zomer meer verspreid wordt en ook binnenkonijnen risico lopen. Het virus wordt uitgescheiden in de urine en ontlasting van besmette dieren en kan lang overleven in de omgeving. Het is bovendien ook bestand tegen vorst. RHD is echter niet gevaarlijk voor mensen of andere huisdieren zoals honden, katten, cavia's en andere knaagdieren.

De ziekte kent een heel snel verloop met vrijwel altijd een dodelijke afloop. Ziekteverschijnselen kunnen optreden na één tot drie dagen. Het virus veroorzaakt een leverinfectie met inwendige bloedingen in allerlei organen als gevolg. Meestal stopt het konijn met eten en krijgt het koorts of diarree. In een later stadium kan er een bloederige neusvloei gezien worden. In sommige gevallen komen er ook geen symptomen voor en sterft het konijn plots.

Om besmetting te voorkomen is een goede hygiëne noodzakelijk. Maak voeder- en drinkbakjes daarom regelmatig grondig schoon. Zorg ervoor dat wilde konijnen geen contact kunnen maken met uw eigen konijn(en). Pluk geen gras en andere planten in de natuur. Ook wanneer u wandelt in gebieden waar wilde konijnen voorkomen bestaat er een kans dat u het virus meedraagt via uw kleding, schoeisel of handen. Laat uw konijn jaarlijks preventief vaccineren tegen RHD om te verhinderen dat het ziek wordt. Het aangewezen moment hiervoor is het voorjaar of de zomer, omdat de besmettingskans op de ziekte het grootst is in deze perioden.

Sinds enkele jaren heeft er zich een nieuw konijnenvirus verspreid doorheen Europa. Het gaat om een variant van het RHD virus, RHD-2/VHS-2. De symptomen zijn grotendeels overeenkomstig met de oude variant, maar opvallend is dat ook jonge konijnen met een leeftijd van minder dan 3 tot 4 weken eraan sterven. Dit is niet het geval bij de klassieke RHD-1/VHS-1. Daar treedt een soort van leeftijdsresistentie op, of een bescherming door antistoffen van de moeder. Een besmet konijn sterft meestal binnen 3 tot 5 dagen nadat het de infectie heeft opgelopen.

De nieuwe ziekte is een mutatie van de oude RHD-1 en kan niet worden voorkomen met de normale vaccinatie. Er is ook geen kruisresistentie tussen RHD-1 en RHD-2. Een vaccinatie van uw konijn tegen RHD-1 geeft daarom geen bescherming tegen de nieuwe RHD-2 variant.

Myxomatose

Dit is eveneens een virale infectie. Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte die voornamelijk overgebracht wordt door stekende insecten (zoals muggen en steekvliegen, maar ook vlooien). In sommige gevallen kan de ziekte rechtstreeks overgedragen worden door contact met een besmet dier.

Getroffen dieren krijgen zwellingen rond de ogen, mond, anus en geslachtsdelen. Daarna ontstaan er bulten op de oren, bij de mond en op de rug. Soms worden er ook ademhalingsproblemen als gevolg van een longontsteking gezien. Ook is er vaak waterige tot etterige oogvloei aanwezig. Het konijn zal bijna steeds sterven, mede aangezien er geen specifieke behandeling tegen de ziekte bestaat.

Een ondersteunende behandeling door middel van een goede voeding, pijnstilling en een preventieve behandeling met antibiotica tegen bijkomende aandoeningen is het enige wat er gedaan kan worden. Het kleine percentage van de konijnen dat een infectie overleeft, is daarna zo'n 14 tot 20 maanden beschermd tegen een nieuwe infectie. Om uw konijn te beschermen is preventie en vaccinatie dan ook zeer belangrijk. Zorg ervoor dat jouw konijn vrij is van vlooien. Hou wilde konijnen weg bij uw eigen konijn(en). Neem maatregelen tegen vliegen en muggen in de vorm van horren of gaas en zorg ervoor dat het hok goed schoon blijft, zodat het geen vliegen aantrekt. Gebruik liefst geen chemische stoffen om vliegen of muggen te doden, aangezien deze mogelijks schadelijk kunnen zijn voor je konijn. Laat uw konijn jaarlijks vaccineren tegen myxomatose. Het aangewezen moment hiervoor is het voorjaar of de zomer, omdat de besmettingskans op de ziekte in deze periodes van het jaar het grootst is.

Vaccineren van konijnen kan vanaf acht weken en moet jaarlijks herhaald worden.

Daarnaast kunt u uiteraard altijd bij ons terecht met vragen of problemen in verband met uw konijn!

Kunnen wij je helpen?