De teek

Teken zijn kleine, spinachtige parasieten die zich vasthechten in de huid en zich voeden met bloed. Op zich is dit niet zo erg, maar ze kunnen tegelijkertijd echter ziekten overbrengen zoals Lyme, Babesia en Ehrlichia. Daarom is het van belang om een tekenbeet te voorkomen of vastgehechte teken zo snel mogelijk te verwijderen. De overdracht van ziekteverwekkers vindt plaats als de teek langer dan één dag op je huisdier vastgehecht zit.

Teken verschuilen zich in lage vegetatie zoals struiken en grassen. Ze maken verschillende levensfases door, gaande van ei, larve, nimf naar een volwassen teek. Larven en nimfen voeden zich éénmalig met bloed en gaan dan in rust om zich verder te kunnen ontwikkelen. Volwassen teken hebben bloed nodig om zich voort te kunnen planten en eitjes te produceren. Na het paren bijt een vrouwelijke teek zich vast, zuigt zich vol bloed en laat zich uiteindelijk vallen om haar eitjes te leggen. Deze eitjes komen in het voorjaar uit en ontwikkelen zich gedurende het eerste jaar tot larven en nimfen. De nimf gaat in het najaar weer in rust en ontwikkelt zich pas het volgende jaar tot een volwassen teek. Na een tweede winterrust zal de volwassen teek zich gaan voeden, paren, eitjes leggen en sterven.


Volwassen teken die zich volgezogen hebben, zijn makkelijk herkenbaar, maar ook de kleinere levensstadia dienen best snel opgespoord en verwijderd te worden. Controleer daarom best je hond dagelijks op teken en pas een strikte tekenbescherming toe. Dankzij de juiste preventieve maatregelen worden teken, ook de kleinsten die gemakkelijk aan je oog ontsnappen, reeds afgedood nog voor ze ziektes kunnen overbrengen.

Kunnen wij je helpen?