De ziekte van Newcastle bij kippen en duiven

De ziekte van Newcastle of pseudovogelpest is sinds een tijdje weer in ons land maar wat houdt dit nu in voor je kippen?

De ziekte komt voornamelijk voor bij pluimvee zoals kippen en duiven. Het is een zeer besmettelijke ziekte en ze verspreidt zich door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater verontreinigd door uitwerpselen), of via de lucht.

De symptomen zijn ook afhankelijk van de gastheer. De ziekte bij de kip verloopt anders dan bij de duif.

Symptomen bij pluimvee:

 • ademhalingsproblemen
 • stoornissen van het spijsverteringsstelsel
 • verminderde eetlust
 • sufheid
 • verminderde leg of zelfs vreemde eieren
 • vochtophoping aan de kop
 • waterige mest

Doordat de ziekte veroorzaakt kan worden door verschillende stammen zijn de symptomen afhankelijk van soort stam en de individuele gevoeligheid van de kip zelf.
Wanneer de kippen besmet zijn met een zeer agressieve stam, kunnen er ook zenuwsymptomen en een massale sterfte optreden.

Symptomen bij de duif:

 • veel drinken
 • waterige mest
 • evenwichtsstoornissen
 • gedraaide nek

Bij duiven ligt het sterftepercentage lager maar komen er vaker zenuwsymptomen voor.

Voor de mens is deze ziekte zo goed als onschadelijk. Wanneer wij met de ziekte in contact komen, zal er hooguit een kleine oogontsteking optreden.

De beste bestrijdingsmethode is de dieren op tijd te vaccineren. Hierdoor kunnen de dieren antistoffen opbouwen en zijn ze beschermd als ze in contact komen met de ziekte.

We verwachten tegen begin augustus opnieuw vaccin in onze praktijk voorradig te hebben. Dit vaccin kan in de neus of het oog van je kip gedruppeld worden, of kan toegediend worden via het drinkwater. Dit vaccin kan na bestelling afgehaald worden aan de balie en kost 1 euro per kip.

Het inspuitbare vaccin is wel onmiddellijk voorradig bij de groothandel en kan besteld worden in onze praktijk. De kostprijs hier bedraagt 4.5€ per kip + een consult of een huisbezoek.

Andere maatregelen bestaan uit het vermijden van contact tussen de wilde vogels en je pluimvee door ze binnen te houden of door een net over de ren te spannen.

De ziekte is aangifteplichtig. Dit wil zeggen dat wanneer de dierenarts de ziekte officieel vaststelt bij je dier, er doorgeven moet worden waar de ziekte zich voordoet en hoeveel dieren er besmet zijn. Daarna worden er maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan.

Kunnen wij je helpen?